ABOUT US

Soovime et siinolev blog aitab Florida eestlastel hoida omavahel ühendust ning  olla teadlik Lõuna Florida Eesti Seltsi tegemistega.

Hopefully this page is helpful for  estonians who live in Florida to meet or stay connected with each other. We believe this page is a great source of information on  the Estonian National Association of South Florida activities.

Liituge meiega! Meie liikmemaks aastas on ainult $15 inimeselt. Tegevusaasta algab 1. jaanuarist ja kestab kuni 31. detsembrini.

Come and join us! Our annual membership costs only $15 per person and lasts from January 1 through December 31.

Ootame teie kommentaare ja soovitusi! Tänud!

We are looking forward to comments and suggestions! Thank you!

—————————————————————-

Meie Organisatsiooni Ajalugu

Organisatsiooni originaalne põhikiri võeti vastu 11. juunil 1977.  Meie asutaja liige, Harald Hinno, saatis Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides augustis 1977 järgmise teate.

“Lugupeetud härrad:

Käesolevaga teatan , et Florida osariigis kutsuti ellu ja astus ametlikult tegevusse uus rahvuslik eestlaste organisatsioon nimetuse all Lõuna Florida Eestlaste Koondis.

Koondise põhikiri võeti vastu 11. juunil 1977 a. Põhikirja kohaselt on Lõuna Florida Eestlaste Koondise ideoloogiliseks eesmärgiks koondada demokraatlikke, rahvuslikult mõtlevaid eestlasi ühiseks tegevuseks tuleviku vaba demokraatliku Eesti taassünni saavutamiseks.

Koondise juhatuse nimel palun Lõuna Florida Eestlaste Koondis arvesse võtta eksisteeriva eestlaste rahvusliku organisatsioonina.

Koondis loodab viljakat koostööd Eesti Rahvuskomiteega Ühendriikides.”

Seltsi esimeeste nimekiri:

 1977 – 1989   Harald Hinno

 1990 – 2000   Aleksander Erton

 2001 – 2005   Villu Maldur

 2006 – 2008   Oswald Riisma

 2009 –  2016   Arno Kallas

Huvitav:  1. aprillil 2000 oli valimisel kas lõpetada või jätkata LFEK tegevus.  28 liiget soovisid jätkata, 14 lõpetada.  15 ei valinud.

2010 – Meie Seltsi uuendatud põhikiri võeti vastu liikmete poolt septembri kuul.

11. märts 2013 – Koondise nimi muudeti Lõuna Florida Eesti Seltsiks.

History of Our Organisation

In August of 1977 Harald Hinno, one of the founding members, informed the Estonian American National Council of the establishment of Estonian National Association of South Florida.  The Organization was born on July 11, 1977 at which date the bylaws were adopted. The new organisation’s ideological purpose at that time was to unite local, nationalistically thinking Estonians to work for the future revival of a democratic Estonia.

In September 2010 the organization adopted a new constitution.

Tidbit:  The organization had trouble finding people who were willing to serve on the organization’s Board of Directors.  Therefore on April 1, 2000 the membership voted on whether to dissolve this organization. The vote was 28 for continuing, 14 for dissolving, and 15 abstained.

—————————————————————-

%d bloggers like this: